aviaconsulting.kz
office@aviaconsulting.kz
+7 (727) 3975281, 3975759
Казахстан, Алматы, 050000, ул.Коперника 124, корпус №3, этаж №3